ID / Mykad
Katalaluan
   
INFORMASI
SELAMAT DATANG KE SISTEM KEHADIRAN
Modul
1. Kehadiran/Cuti
2. Tuntutan Elaun Lebih Masa
3. Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri
4. Tugas Luar / Kursus
5. TimeOff

LOGIN DAN KATALALUAN
Pengguna boleh login ke dalam sistem menggunakan MYKAD dan katalaluan default. Sila tukar kata laluan anda setelah login ke aplikasi

ADUAN
Sebarang Aduan dan Cadangan boleh dimasukkan dalam menu Aduan dan Cadangan

MAKLUMAT PENTING V1
Sila kemaskinikan jadual waktu kerja dan pegawai pelulus alasan, tugas luar

Keperluan
Aduan